Patofyziológia

Patofyziológia je náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby. Patofyziológia platničiek je častý bolestivý a zdravotný problém.

Funkcia platničiek

Funkciou platničiek je prevencia extruzie disku do tela stavca. Extruzia platničky znamená, že sa platnička vysunula do miešneho kanála, pretrhlo sa jej púzdro a pravdepodobne nastalo jej drobenie.
Udržujú vodu a celkovú integritu nucleu a majú významnú úlohu pri transporte živín do nucleus pulposus. Zároveň slúžia ako semipermeabilná plocha, ktorá umožní transfer vody a iontov, zabráni strate proteoglykanov.
Cez krycie doštičky prechádzajú drobné cievy.V dospelosti miznú a zásobené zostanú len kostné časti krycích doštičiek. Postupne sa teda znižuje výmena živín, nastáva apoptóza chondrocytov a strata proteoglykanov. Mení sa aj zloženie chrupavčitej časti krycích doštičiek mineralizáciou a sčasti aj ich resorbciou. Zhoršuje sa transport živín. Ak sa k tomu pridá mechanické poškodenie, operačný zákrok či zápal, môže nastať degenerácia.

Chrupavky, šlachy, väzy a platničky v chrbtici majú 2 hlavné zložky:

  • Kolagén
  • Glukosaminoglykány (GAGs) – tkanivo, ktoré drží spolu kolagén

Kolagén a GAGs spolu plynule tvoria a rekonštruujú šlachy a väzy.