Bolesť je silný vnem. Každý človek sa s ňou v živote stretáva. Úlohou bolesti je brániť organizmus pred poškodením a upozorňovať na možné ochorenia.

Druhy bolesti:

  • Bolesti hlavy
  • Bolesti zubov
  • Menštruačné bolesti
  • Bolesti chrbta
  • Bolesti svalov a klbov
  • Akútna bolesť
  • Chronická bolesť
  • iné
Bolesť a druhy bolestí

Chronická bolesť

Bolesť sa zhoršuje a nedá sa jej zbaviť. Z každej akútnej bolesti sa môže rozvinúť bolesť chronická. Preto je taká dôležitá včasná a účinná liečba akútnej bolesti. Chronická bolesť môže súvisieť aj s psychickými a sociálnymi faktormi. Za chronickú bolesť sa považuje taká, čo trvá viac ako 3 mesiace. Chronická bolesť nemá na rozdiel od akútnej bolesti funkciu varovného signálu. Sama sa stáva chorobou. Miernenie chronickej bolesti je teda samotným cieľom liečby.