McKenzie

Po zákroku doporučujeme cvičenie McKenzie.

McKenzie metóda je celosvetovo známa. Pochádza z Nového Zélandu a vymyslel ju Robin McKenzie. Na Slovensku ma inštitút Mc Kenzie metódy sídlo v Žiline.

Táto špecifická metóda liečby sa využíva pri bolestiach chrbtice a kĺbov, najmä pri poruchách medzistavcovej platničky. Je vhodná pre celý pohybový systém. Metóda lieči príčinu bolesti.

Príčinou bolestí chrbta je najčastejšie zatuhnutie chrbtových svalov a následné nevhodné namáhanie medzistavcových platničiek, ktoré následne tlačia na nervy prechádzajúce spinálnym kanálom.

McKenzie cvičenie

Je založená na autoterapii – pacient cvičí a pomáha si sám, samozrejme na základe vopred stanovených cvikov od školeného terapeuta (mechanická diagnostiku a mechanickú terapia). Fyzioterapeut naučí pacienta vykonávať určitý cvik a určí frekvenciu cvičenia. Je to veľmi úspešná metóda, pokiaľ je založená na správnej diagnostike a aplikácii cvikov. Zoznam odborníkov na terapiu pre CZ a SR nájdete tu: www.mckenzie.cz