Chrbtica, stavce a platničky

Chrbtica (lat. columna vertebralis) je názov osovej kostry (teda osovej časti kostry) stavovcov. Je to súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov. Je tvorená z 33 až 34 stavcov(lat. vertebrae), medzistavcových platničiek (lat. disci intervertebrales) a väzov.

Chrbtica sa delí na tieto časti:

 • krčná chrbtica
 • hrudná chrbtica
 • drieková chrbtica
 • krížová kosť
 • kostrč

Stavce

sú krátke kosti, základné stavebné a funkčné jednotky chrbtice. Každý má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch (lat. foramina magna) vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú pomedzi stavce miešne nervy.

Chrbtica, stavce a platničky
Chrbtica, stavce a platničky

Rozoznávame stavce:

 • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
 • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
 • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales) 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
 • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrčovej kosti (lat. os coccygeum)

Chrbtica

siaha od spodiny lebky až po panvu.Tvorí priemerne 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi cca 20% z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá.

Chrbtica je zložená zo:

 • 7 krčných stavcov (lat. vertebrae cervicales)
 • 12 hrudníkových stavcov (lat. vertebrae thoracicae)
 • 5 driekových stavcov (lat. vertebrae lumbales)
 • 5 krížových stavcov (lat. vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (lat. os sacrum)
 • 4 až 5 kostrčových stavcov (lat. vertebrae coccygeae) zrastených do kostrče (lat. os coccygeum)

Chrbtica je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺby s rebrami, to znamená nesie hrudný kôš, a má preto význam pri dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej oblasti.

Pohyblivosť chrbtice:

 • Predklon
 • Úklon
 • Otáčanie

Platničky

Platničiek je v chrbtici človeka 23. Každá platnička má okraje, ktoré naliehajú na spodnú plochu vyššieho a hornú plochu nižšieho stavca, z hyalínnej chrupavky, ktorá je zrastená s kosťou ich tiel.
Okrem miest umožňujúcich vzájomný pohyb, slúžia platničky aj ako pružné vložky tlmiace otrasy.

Bolesti pri poruchách platničiek

Bolesti pri poruchách platničiek sú prudké, bodavé, niekedy ťahavé a vystreľujú do nohy. Závisí od veĺkosti poruchy a miesta, kde sa platnička nachádza. Vyklenuté platničky bolia na miestach kde tlačia vyklenuté platničky.
Chrbtica bolí napr. pri vstávaní z postele, pri zohnutí, vystupovaní z auta, kýchaní…

Chrbtica, stavce a platničky