Kolagén je bielkovina, ktorá je základnou stavebnou hmotou podporných tkanív. Je súčasťou medzistavcovej platničky. Pri jej poškodení (vyskočenie platničky) dochádza i k poškodeniu kolagénových vlákien. Aplikáciou prirodzéneho kolagénu a ozónu sa dosiahne ich regenerácia a obnova funkcie.

Čo je kolagén

Viac o kolagéne

Kolagén je vo vode nerozpustná bielkovina. Skladá sa približne zo 20 druhov základných aminokyselín. Je základnou stavebnou hmotou podporných tkanív a hlavnou organickou zložkou podporného systému organizmu živočíchov – chrupaviek a kostí, kože, šliach a väzív. Tvorí 25 – 30 % všetkých proteínov v tele cicavcov a je zložkou medzibunkovej hmoty v podobe kolagénových vláken. Kolagénové vlákna často tvoria zväzky, ktoré merajú priemerne 0,5–15 μm. V súčasnosti poznáme najmenej 27 rozdielnych typov kolagénov, označujú sa I – XXVII.

Syntéza a rozklad kolagénu

Kolagén produkujé najmäväzivové bunky – fibroblasty, bunky chrupavky – chondroblasty, bunky kostí – osteoblasty, ale aj epitelové bunky. Syntéza zčasti prebieha vo vnútri bunky a čiastočne extracelulárne. Polypeptidové reťazce sú syntetizované na hrubom endoplazmatickomm retikule bunky. Vzniknutý prokolagén je vylúčený do extracelulárneho priestoru, kde z neho enzým prokolagenpeptidáza odštiepi tropokolagén. Ten reaguje s ostatnými molekulami tropokolagénu a za prítomnosti katalyzátorov, ktorým je enzým lysyloxidáza, vytvára mikrofibrily. Po syntéze prochádzajú molekuly kolagénu postranslačnou modifikáciou, ktorá bielkovine zaistí plnú funkčnosť.
Rozklad kolagénu v mezibkových priestoroch umožňuju najmä tzv. kolagenázy.

Kolagén typ I. je najrozšírenejší. Je prítomný napríklad v šľachách, kostiach, zuboch a koži. Predstavuje 90 % kolagénu v organizmoch.
Gény: COL1A1, COL1A2

Kolagén typ II. sa nachádza v chrupavkách.
Gény: COL2A1

Kolagén typ III. sa vyskytuje s typom I. v koži, svaloch a kostiach. Kolagen typu III je podobný typu I, no obsahuje viac proteoglykánov a glykoproteínov.
Gény: COL3A1

Kolagén typ IV. sa vyskytuje se v oblastiach bazálnychch lamín. Netvorí fibrily ani vlákna,tropokolagén je často nepolymerizovaný (nepolymerizovaný tropokolagén). Obsahuje málo arginínu.
Gény: COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6

Kolagény typ II. – VI. sú málo rozpustné.

Kolagén typ V. je príbuzný typu IV. Nachádza sa v v zevních laminách svalových bunkách, adipocytoch a gliových bunkách.
Gény: COL5A1, COL5A2, COL5A3

Kolagén typ VI. je príbuzný typu IV. Vyskytuje se v intersticiálnom tkanive.
Gény: COL6A1, COL6A2, COL6A3

Kolagén typ VII. tvorí kotviace fibrili, ktoré zpevňujú spojenie dermis a epidermis. Je podobný typu II.
Gény: COL7A1

Kolagén typ VIII. sa vyskytuje v niektorých bunkách endotelu.
Gény: COL8A1, COL8A2

Kolagén typ IX. sa nachádza v chrupavkách spolu s kolagénom typu II.
Gény: COL9A1, COL9A2, COL9A3

Kolagén typ X. se nachází v matrix, která obklopuje hypertrofické chondrocyty v chrupavce růstové ploténky v místech, kde bude vznikat kost.
Gény: COL10A1

Kolagén typ XI. sa nachádzajú v chrupavke spolu s typom II.
Gény: COL11A1, COL11A2

Kolagén typ XII. sa vyskytuje spolu s typom I. a II.
Gény: COL12A1

Kolagén typ XIII. (transmembránový kolagén)
Gény: COL13A1

Kolagén typ XIV.
Gény: COL14A1

Kolagén typ XV.
Gény: COL15A1

Kolagén typ XVI.
Gény: COL16A1

Kolagén typ XVII. (transmembránový kolagén)
Gény: COL17A1

Kolagén typ XVIII.
Gény: COL18A1

Kolagén typ XIX.
Gény: COL19A1

Kolagén typ XX.
Gény: COL20A1

Kolagén typ XXI.
Gény: COL21A1

Kolagén typ XXII.
Gény: COL22A1

Kolagén typ XXIII. (transmembránový kolagén)
Gény: COL23A1

Kolagén typ XXIV.
Gény:COL24A1

Kolagén typ XXV. (transmembránový kolagén)
Gény:COL25A1

Kolagén typ XXVII.
Gény: COL27A1

Kolagén typ XXVIII.
Gény: COL28A1

Kolagén a vrásky

Následkom starnutia nastáva deficit kolagénu, čo je napríklad príčinou tvorby vrások.